AMED - Türkiye'de uzun süredir tartışılan konulardan biri olan üniversite rektörlerinin atanma süreci, Anayasa Mahkemesi'nin son kararıyla gündeme oturdu.

CHP’nin yaptığı başvuru sonucu AYM, 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) bazı maddelerini iptal etti. Karar 12 ay sonra yürürlüğe girecek.

AYM’nin kararındaki gerekçede rektör atama yetkisi cumhurbaşkanına verildiğinde üniversitenin özerkliğinden söz edilemeyeceği belirtildi.

Gençler Türkiye'de gelecek görmüyor Gençler Türkiye'de gelecek görmüyor

Söz konusu KHK’nın anayasaya aykırı olduğu belirtilen AYM kararında şu ifadeler yer aldı:

  • Dava konusu kuralla YÖK’ün rektör atama sürecinde; devlet üniversiteleri yönünden aday gösterme, vakıf üniversiteleri yönünden mütevelli heyetinin teklifine olumlu görüş verme şeklindeki rolüne son verilmek suretiyle rektör atama usulü değiştirilmiş ayrıca atanma şartları, görev süresi gibi rektör atanmasına ilişkin hükümler madde metninden çıkarılmıştır.
  •   Devlet üniversitelerine rektör atanma şartlarında değişiklik öngören kural, Anayasa’nın İkinci Kısmı’nın Dördüncü Bölümü’nde yer alan kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden Anayasa’nın mülga 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kalmaktadır.
  • İptal edilmeleri nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu maddelere, fıkralara, bentlere, ibarelere ve kısma ilişkin iptal hükümlerinin kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak on iki ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.

AYM, TRT genel müdürüne ‘en yüksek aylık’ düzenlemesini iptal etti.

Kaynak: Haber Merkezi